PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO

Phần mềm quản lý kho được sử dụng để quản lý và kiểm soát hoạt động trong một kho hàng. Nó cung cấp các công cụ và chức năng để giúp quản lý thông tin về hàng hóa, kiểm kê kho, quản lý đơn đặt hàng, vận chuyển và lưu trữ, và nhiều hoạt động khác liên quan đến quản lý kho.

Dưới đây là một số tính năng chính của phần mềm quản lý kho:

1.    Quản lý thông tin hàng hóa: Phần mềm quản lý kho cho phép lưu trữ và quản lý thông tin chi tiết về hàng hóa trong kho, bao gồm mã sản phẩm, mô tả, đơn vị đo lường, giá cả, số lượng tồn kho, thông tin nhà cung cấp, và các thuộc tính khác.

2.    Kiểm soát tồn kho: Phần mềm quản lý kho giúp theo dõi và kiểm soát số lượng hàng hóa trong kho , bao gồm thông tin về số lượng, vị trí, tình trạng và giá trị của từng mặt hàng. Nó cho phép cập nhật tồn kho tự động khi có giao dịch mua hàng, bán hàng hoặc điều chuyển hàng hóa trong kho. Thông qua việc cập nhật tồn kho theo thời gian thực, người dùng biết được lượng hàng tồn kho hiện tại và tránh việc thiếu hàng hoặc tồn kho quá mức.

3.    Quản lý vị trí và khoảng cách: Phần mềm này cho phép ghi lại vị trí của từng mặt hàng trong kho hàng và quản lý việc di chuyển hàng hóa. Điều này giúp tìm kiếm và lấy hàng nhanh chóng, giảm thiểu thời gian tìm kiếm và tăng hiệu suất làm việc.

4.    Quản lý nhập khẩu và xuất khẩu: Phần mềm quản lý kho cho phép ghi lại và theo dõi quá trình nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa. Nó cung cấp thông tin về các phiếu xuất/nhập, hóa đơn, thông quan và vận chuyển hàng hóa. Điều này giúp quản lý và tối ưu hóa quy trình nhập khẩu và xuất khẩu.

5.    Quản lý đơn đặt hàng: Phần mềm quản lý kho cho phép tạo, theo dõi và quản lý các đơn đặt hàng từ khách hàng hoặc các bộ phận khác trong công ty. Nó cung cấp chức năng xem trạng thái đơn đặt hàng, lịch sử đơn hàng, và thông báo tự động khi có yêu cầu đặt hàng mới hoặc khi cần tái đặt hàng.

6.    Quản lý vận chuyển và lưu trữ: Phần mềm quản lý kho giúp quản lý các hoạt động vận chuyển hàng hóa vào và ra khỏi kho, bao gồm lập kế hoạch vận chuyển, phân bổ nguồn lực, theo dõi vị trí hàng hóa và cập nhật trạng thái vận chuyển. Nó cũng hỗ trợ quản lý các hoạt động lưu trữ như xếp dỡ và bốc xếp hàng hóa, định vị kho trong kho hàng và tối ưu hóa không gian lưu trữ.

7.    Báo cáo và phân tích: Phần mềm quản lý kho cung cấp khả năng tạo và tùy chỉnh các báo cáo về tồn kho, xuất nhập kho, doanh thu, lợi nhuận và các chỉ số quản lý kho khác. Nó cũng cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu suất kho, nhận diện xu hướng và vấn đề tiềm ẩn, và đưa ra quyết định quản lý kho thông minh.

Phần mềm quản lý kho giúp tăng cường hiệu quả và hiệu suất của quá trình quản lý kho hàng. Nó giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên kho hàng.

Liên hệ

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG MINH

MST: 0312829723

113/4 Đường 11, Khu phố 9, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0936 665 586 - 0909 862 499

Email: cs@smartsystem.vn

Kết nối