October 21, 2017

Giải pháp CNTT trong điều hành và sản xuất

October 21, 2017

Giải pháp smartcity

October 21, 2017

Giải pháp Robot CN

Giải pháp Robot CN Các sản phẩm của giải pháp: -Xe điện tự hành trong công nghiệp (AGV) -Xe điện tự hành trong khu du lịch […]
October 21, 2017

Giải pháp điện mặt trời

Giải pháp điện mặt trời Các sản phẩm của giải pháp:
October 21, 2017

Giải pháp thiết kế, thi công hệ thống máy tính viễn thông

Giải pháp thiết kế, thi công hệ thống máy tính viễn thông Các sản phẩm của giải pháp: -Thiết bị tổng đài, máy tính, mạng máy […]
October 21, 2017

Giải pháp thiết kế thi công điện nhẹ

Giải pháp thiết kế thi công điện nhẹ Các sản phẩm của giải pháp: -Hệ thống quản lý toà nhà(BMS) -Camera -PCCC -Đèn đường