GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0

Chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về  cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Là bước phát triển tiếp theo của tin học hóa, có được nhờ sự tiến bộ vượt bậc của những công nghệ mới mang tính đột phá, nhất là công nghệ số.

Chuyển đổi số quốc gia với 3 cấu phần chính:

  • Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm phát triển chính phủ số.

  • Chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp nhằm phát triển kinh tế số.

  • Chuyển đổi số trong hoạt động của người dân nhằm phát triển xã hội số.

Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông – Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia

Vì sao cần chuyển đổi số?

Chuyển đổi số mở ra cơ hội:

  • Chính phủ số giúp Chính phủ hoạt động hiệu quả hơn, minh bạch hơn, giảm tham nhũng.

  • Kinh tế số thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới, giúp tăng năng suất lao động, tạo động lực tăng trưởng mới, thoát bẫy thu nhập trung bình.

  • Xã hội số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, thu hẹp khoảng cách phát triển, giảm bất bình đẳng.

  • Các ngành, lĩnh vực được tối ưu, thông minh hóa hướng đến nâng cao trải nghiệm và chất lượng cuộc sống của người dân.

Nguồn: INFOGRAPHICS TIN ĐỒ HỌA – THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

Lợi ích của chuyển đổi số với cơ quan nhà nước

Đối với cơ quan nhà nước

Chuyển đổi số giúp cho các hoạt động của Chính phủ trở nên hiệu quả hơn. Mọi công việc sẽ được triển khai minh bạch, hạn chế tình trạng tham nhũng diễn ra. Ví dụ: hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan Nhà nước sẽ được thực hiện theo hình thức trực tuyến thay vì trực tiếp đi xuống từng doanh nghiệp.

Đối với địa phương

Chuyển đổi số hỗ trợ tối đa hóa định hướng cơ sở hạ tầng dùng riêng cho các bộ, ngành và địa phương. Trong hoạt động chuyển đối số, mỗi bộ, ngành, địa phương sẽ được tích hợp một nền tảng chia sẻ dữ liệu, là đầu mối kết nối giữa bộ, ngành, địa phương và được chia sẻ trên Cổng dữ liệu Quốc gia data.gov.vn.

Đối với tổ chức

Các tổ chức phải nắm rõ được cách áp dụng giải pháp công nghệ kỹ thuật số hiện đại vào các hoạt động của mình. Trong đó, môi trường pháp lý hiện có được xem là trở ngại lớn nhất đối với các doanh nghiệp.

Những khó khăn của chuyển đổi số trong cơ quan hành chính

Đối với người đứng đầu

Thái độ tham gia, tinh thần dám làm hay không dám làm của người đứng đầu có ý nghĩa rất lớn trong sự thành công của hoạt động chuyển đổi số.

 

Đối với người dân

Trong quá trình chuyển đổi số, đòi hỏi người dân phải thích ứng và có kỹ năng sử dụng được các công cụ kỹ thuật số. Song song đó, thói quen và văn hóa sống của người dân cũng cần được thay đổi để phù hợp hơn với thời đại chuyển đổi số.

 

Đối với người dân

Chuyển đổi số là cơ hội rất lớn cho người dân trong vấn đề thanh toán điện tử. Thông qua chuyển đổi số, người dân sẽ được tiếp cận gần hơn với giáo dục. Đặc biệt, người dân cũng có thể nâng cao chất lượng của việc hưởng thụ những giá trị văn hóa, di sản… bằng hình thức thăm quan trực tuyến.

Liên hệ

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG MINH

MST: 0312829723

113/4 Đường 11, Khu phố 9, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0936 665 586 - 0909 862 499

Email: cs@smartsystem.vn

Kết nối