April 1, 2019

Bình Phước: Đặt máy tự động để người dân đánh giá chất lượng cán bộ

Bình Phước: Đặt máy tự động để người dân đánh giá chất lượng cán bộ Chiều 27/3, tại thị xã Phước Long, Sở Thông tin và […]
March 30, 2019

Smart Sys giới thiệu các giải pháp cho Thành phố thông minh tại Bình Phước

Smart Sys giới thiệu các giải pháp cho Thành phố thông minh tại Bình Phước (KHTĐ)- Công ty TNHH Hệ thống thông minh (Smart Sys) vừa […]
March 30, 2019

Hệ thống thông minh đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công

Hệ thống thông minh đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công (CTTĐTBP) – Mới đây, tại Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Công […]
March 30, 2019

Đăt máy tự động để người dân chấm điểm, tố cáo nhanh cán bộ ‘hành’ dân

Đăt máy tự động để người dân chấm điểm, tố cáo nhanh cán bộ ‘hành’ dân Cán bộ thuộc TP. Bến Tre và H. Ba Tri,…(Bến […]
March 30, 2019

Bình Dương: Đo chất lượng phục vụ hành chính công bằng hệ thống thông minh

Bình Dương: Đo chất lượng phục vụ hành chính công bằng hệ thống thông minh UBND phường Phú Cường là đơn vị đầu tiên của tỉnh […]
March 30, 2019

Bến Tre – Bình Dương ký kết hợp tác trong lĩnh vực hệ thống công nghệ thông minh

Bến Tre – Bình Dương ký kết hợp tác trong lĩnh vực hệ thống công nghệ thông minh Chiều 24-10-2018, Đoàn doanh nhân tỉnh Bình Dương […]